Konfirmationsforberedelse i Aal kirke 2019/20

Hele forberedelsen er delt op i en ”almindelig” forberedelse og halve og hele dage – samt noget ekstra: Ballonparksgudstjenesten + En overnatning i kirken med forberedelse til Fastelavns gudstjeneste og tøndeslagning (selve overnatningen er dog frivillig – dvs. lige den del af det arrangement skal man ikke deltage i).

OBS – vær opmærksom på, at forberedelsen i Aal sogn er meget anderledes fordelt end for de andre konfirmander fra andre sognes. Dette skyldes en kabale, som skulle gå op på skolen OG der er også sammenfald nogle dage til den almindelige forberedelsesdel for 7 A og 7 B samt 7 B og 7 C, derfor forskellige mødetidspunkter og i det hele taget en lidt speciel fordeling af timerne for 7 B!

 

Den almindelige forberedelse – dvs. her hvor I konfirmander bliver undervist i bibelhistorie, kirkehistorie, Fadervor, Trosbekendelsen, De Ti Bud, Gudstjenestens opbygning og indhold samt salmer. De timer foregår altid om torsdagen og er fordelt sådan her:

7 A: hver gang 8.00-10.00 i ugerne: 34 til og med 41 og 43 til og med 45

7 B: uge 45: 10.00-12.00 – + uge 46 til og med 49: 8.00-10.00 + uge 50: 8 -12 + uge 8 til og med 11: 10.00-12.00

7 C: hver gang 8.00-10.00 i ugerne: 8 til og med 14 og 16 til og med 19

 

De halve og hele dage samt ekstra, hvor alle konfirmander er samletdem får I her efter, hvordan de er fordelt over 2019/20:

Ballonparksgudstjeneste (se omtale i kirkeblad): søndag d. 18. august kl. 14 

Overnatning i kirken: Fredag d. 21. februar mødetid kl. 16. Lørdag d. 22. februar kl. 10.30 fastelavnsgudstjeneste i kirken med efterfølgende tøndeslagning og underholdning på skolen

Konfirmandtur: fredag d.20. marts 8.00-16.00

Rollespil Luthers Nøgle: onsdag d. 1. april – enten om formiddagen eller om eftermiddagen

Generalprøve: Fredag d. 1. maj kl. 8.00-12.00

 

PSalt det her er en oversigt – selvfølgelig kommer der nærmere info vedr. hvert enkelt arrangement – OG får/har I udfyldt tilmelding korrekt, så kommer der også info via sms og/eller mail til hver enkelt konfirmand og forældre

PPS – Jeg: Mette, præsten -:), kan altid kontaktes ved tvivlspørgsmål på 30301029 og/eller MFT@km.dk + Lad venligst være med at kontakte personale og andre tilknyttet kirken med spørgsmål – for de har IKKE alle fået afsat tid til konfirmander og er i øvrigt slet ikke inde i alle detaljerne omkring forberedelse og konfirmationerne.