Kære alle konfirmander og forældre

Som tidligere nævnt og varslet, så er vi mht. konfirmationerne nødt til at forholde os til de forskellige tiltag, der kommer lige nu. Mht. kirken så gælder det retningslinjer både fra regeringen og biskoppen. Sidstnævnte meldte ud lige før kl. 12 i dag, at alle konfirmationer skulle rykkes til efter pinse. Nye datoer skulle så findes og den her beslutning er nu taget:

Konfirmationerne bliver nu i år afholdt den første weekend i september. Dvs.:

Den gl. 6 a klasse lørdag d. 5. september kl. 9.00

Den gl. 6.c klasse lørdag d. 5. september kl. 11.00

Den gl. 6.b klasse søndag d. 6. september kl. 10.30

Jeg skriver bevidst de gl. 6. klasser (som er traditions fordelingen her i Aal). Nogle skiftede dag pga. familiesammenfald med kusiner og fætres konfirmationer – og det må man også; men det er jo ikke sikkert, at det er nødvendigt længere. Derfor: hvis nogen nu ønsker at komme ”tilbage” i den gamle klasse på selve konfirmationsdagen, så skal I skrive det til mig på mail. Hvis ikke nogen ændrer noget inden 1. juni, så fastholdes de fordelinger, der skulle have været Kr. himmelfartsdag og søndagen efter i år. De nye fastlagte konfirmationer kommer naturligvis i det næste kirkeblad med øvrige tilføjelser og ændringer af adresser osv.

Jeg vil gerne lige understrege, at vi præster har simpelthen arbejdet på højtryk for at få alt til at gå op nu. Det har været et kæmpe puslespil: rigtig mange har udskudt øvrige kirkelige handlinger. Vielser er der i forvejen mange af. De handlinger kan vi jo selvsagt ikke aflyse eller bede folk om at ændre nu. Aal kirke lukker i ugerne 26-31 (pga. omfattende undersøgelse af kalkmalerierne) + det nyttede heller ikke noget, at alle kirker i Varde Provsti holder konfirmation samtidig; for så er der ekstra mangel også på steder at fejre festen bagefter.

Jeg synes også, det er rigtig ærgerligt for jer alle sammen med ændringer – og bøvl nu med ny planlægning – samt tøj, der eventuelt allerede var indkøbt og som man måske er vokset ud af så til september. Og meget, meget mere! Men det her er det bedste, vi kan gøre.

Derfor også en bøn til jer alle sammen: Stop enhver kædereaktion a la ”Nu har vi hørt fra Aal og hvorfor har I ikke” eller ”Hvorfor først nye datoer nu”. ALLE kirker finder nye konfirmationsdatoer! Kabaler med dage og tidspunkter på de dage skal blot først gå helt op! Vi bliver de her dage kimet ned – ofte lidt unødvendigt – for selvfølgelig gør vi alt for at tage vare på det alt sammen.

Allersidst – konfirmationsforberedelse – nu jeg har jeres opmærksomhed konfirmander :-) I slipper ikke. Senest fredag skal I alle sammen sende en sms til mig på 30301029 med mindst 1 spørgsmål (meget gerne flere) til kirkens historie i Danmark (for eksempel: hvornår kom kristendommen til DK). Fredag får I alle sammen endnu en større opgave – vi arbejder blot på at finde digitale muligheder for at gøre det hele mere ”levende”.

Mange kærlige hilsner

Mette, præst – mft@km.dk