Spørgsmål fra gudstjenesterne

Opgaven her skulle I have haft i bussen ifm. konfirmandturen. Det er spørgsmål samlet fra jer konfirmander, når I har været til gudstjeneste. Nogle af spørgsmålene for eksempel om præsters tøj og kalkmalerier tager jeg med i den lille film, der bliver lavet om kristendommens historie i Danmark. I skal sende en mail til mig med svarene (skriv a eller b ud fra spørgsmålene 1,2..) senest på søndag.

1.Hvad betyder højmesse?

a. At der tales, spilles og synges højt hele vejen gennem en gudstjeneste

b. Højmesse er et andet ord for gudstjeneste, en gudstjeneste hvor man altid har nadver med, men det fine gamle ord messe betyder egentlig bare at blive sendt hjem, gå herfra – lige som på engelsk dismissed  - værsgo at gå – dvs. gå med Guds fred, ud af døren, hjem og gøre det du kan på allerbedste måde.

2.Hvorfor har søndagene og helligdagene forskellige navne?

a. Fordi Gud bedst kunne lide nogle dage, særlig de hellige fremfor andre

b. Fordi de følger hele kirkeåret – og her har hver søn- og helligdag forskellige temaer, så man med forskellige bibeltekster kommer hele vejen rundt om kristendommens betydning

3. Hvor kan man finde søndagenes tekster?

a. Bagerst i salmebogen er de alle sammen skrevet ned.

b. På kirkens hjemmeside.

4. Hvad betyder trinitatis og hvorfor så mange trinitatis søndage i kirken?

a. At alt i bund og grund er trivielt særlig den tid på året, og derfor forklares det som en lang tid.

b. Treenighed: Gud, Søn, Helligånden, en fejring af at nu er de tre helt store højtider (Jul, Påske, Pinse) fejret og så har vi kirkens hverdage, som ikke er kedelige

5. Hvorfor er der nogen gange en anden præst i kirken?

a. Fordi vi SKAL sørge for ligestilling i folkekirken og derfor skifte mellem mandlige og kvindelige præster

b. Fordi præster afløser hinanden, så de engang imellem kan få en friweekend og holde ferie.

6.Hvorfor kan alle komme og være med til dåb?

a. Fordi det kan man, når de ligger ifm. en almindelig gudstjeneste/højmesse som altid er offentlige – også for folk, der ikke er medlemmer af folkekirken.

b. Det burde faktisk heller ikke være muligt, da det er alt for privat en handling, som man helst skal skjule og gemme for sig selv.

 

7.Hvorfor hænger der et skib oppe i loftet?

a. Fordi det er et billede hentet fra fortællingen om disciplen Peter, der af Jesus fik at vide, at han skulle prøve at tage ud og fiske igen, selvom han ikke havde kunnet fange noget hele natten. Altså en fortælling om, at vi som mennesker sagtens kan blive lidt ”søsyge” i livet, tro og tvivle på alt, føle for eksempel, at vi er ved at drukne i arbejde, mismod, sorg og savn og alt muligt, men så vide, at vi altid kan samles op, få fornyet mod til at være i det hele alligevel og samles sammen i håb. Også lidt en hilsen til Noas ark – at der altid er land og håb at spore.

b. Fordi vi skal mindes om, at vi i Danmark er en gammel søfartsnation, der har været gode til at handle og sejle ud og erobre mere land og rige i verden, så det er for at samle mod og kraft til det på ny igen og igen, vi alle billedligt skal samles i et skib.

8. Hvad er det for et tårn, der står midt i kirken?

a. Et udkigstårn så præsterne får bedre mulighed til at se, hvad folk laver i kirken.

b. En prædikestol.

9. Hvorfor hænger der en fugl deroppe og hvad er det for en?

a. Den fugl er et billede på os mennesker, at vi ikke må sætte os selv og andre i bur men skal sørge for at alle kan få lov til at flyve frie og glade rundt mellem hinanden.

b. En due som et symbolbillede på Helligånden, og et minde om den due, der kom til Noa med det første blad/vingren, som bevis på liv og håb.

10. Hvad er en prædiken?

a. En lejlighed og mulighed for at skælde os alle sammen ud og skære tænder, fordi vi alt for ofte er uartige og aldrig opfører os ordentligt.

b. En udlægning af evangelierne, så man altid får de gamle bibelfortællinger op til nutiden, en slags samtale med Gud om alt muligt i livet, som vækker eftertanke i vores gøren og laden med hinanden i dagligdagen.

11. Hvorfor står der to lys på alteret?

a. Fordi det skaber symmetri og ser bedst ud

b. Fordi det er et symbol på, at Jesus Kristus er både sand menneske og sand Gud

12. Hvorfor står der altid blomster på alterbordet?

a. Fordi der skal dækkes op til fest, da det er en festfejring at holde gudstjeneste.

b. Vi synes såmænd blot det ser rigtig pænt ud.

 

 

 

13. Hvad betyder nadver?

a. Det er et gammelt dansk ord for aftensmåltid. En måde at mindes den sidste aften Jesus spiste sammen med disciplene og her sagde, at med sådan et måltid her kunne mennesker altid huskes på, at han er sammen med os og sætter os fri fra alt, hvad der tynger os.

b. Et andet ord for ALVOR – at vi skal tage det her alvorligt ellers er vi ikke gode nok som mennesker.

14. Skal man altid gå op til nadver?

a. Nej, det er helt frivilligt.

b. Ja, ellers har man ikke fulgt ordentligt med.

15. Kan man som veganer spise med ved alteret, når det siges at være Jesu Kristi legeme?

a. Ja, det er nemlig billedtale.

b. puha, nej det går ikke, vi tryller jo faktisk brødet om til legeme.

16. Hvor mange begravelser er der i kirken om året?

a. Altid mindst 100 i hver eneste kirke.

b. ej, det er forskelligt og i Aal forskelligt fra år til år – alt fra mellem 35-55.

17. Hvad står der på tavlerne bagerst i Aal kirke?

a. navnerækkefølge på alle de præster, man ved har fungeret i Aal kirke.

b. Tilfældige navne på nogen, der gerne ville have deres navn op at hænge i en kirke.

18. Er det gratis at bo i en præstegård?

a. Ja, vi præster får faktisk penge for at bo der, fordi der er bopælspligt.

b. Nej, præster betaler altid boligbidrag og for eget forbrug af vand, strøm osv.

19. Er det godt/hyggeligt at være præst?

a. Nej, de fleste præster synes, de altid er for meget på vagt.

b. Ja – især når man er præst et sted, hvor folk gerne vil bruge en, så kommer man ud til rigtig meget, så er der meget fællesskab at opleve, og det er faktisk meget givende at kunne prøve at hjælpe og være der for andre i både glade stunder og triste stunder.