Kære konfirmander (jeg har ikke alles mailadresse, så mailen er også sendt til jeres forældre)

Det trækker ud med at få det der kommunikationssystem op at stå (Betina bøvler med vores netudbyder), så nytænkning!

I får nu alle sammen en opgave, som skal besvares senest søndag d. 29. marts kl. 16 og VIGTIGT: sendes til min mailadresse, mft@km.dk eller mobil 30301029.

DET bliver den sidste opgave for 7 A og 7 B – så I to klasser må sige til, hvis I ønsker mere. Jeg forestiller mig jo, alt måske er for meget lige nu. Spørgsmål og andet kan I altid komme med – konfirmand eller ej-:)

7 C, I får indtil videre sms med forskelligt de torsdage, I skulle have været til forberedelse.

NÅ, men opgaven:

Fælles påskehilsen og tanker

Tanken er, at vi laver sådan nogle fælles Diasshows /billedvideos (som I, 7 A og B har prøvet med morgensalmer), som vi så lægger på kirkens FB og hjemmeside. Altså Betina synger og Mikael spiller de nedenunder nævnte salmer OG så ruller jeres billeder ind over (så husk det skal være billeder, der må lægges ud i offentligheden) – jeg danner så lidt tekst med jeres hilsener til folk og de eftertanker, I gør jer. Vi laver en for hver af påskens helligdage, så brug jeres fantasi, når I sender billeder, tænk for eksempel den mærkelige situation og hjemmecampus ind, som vi alle er i lige nu…

  1. Palmesøndag (Indtoget i Jerusalem, den dag i påskeugen, hvor Jesus kommer ridende ind gennem porten til Jerusalem og bliver hyllet af folk, der svinger med palmeblade). Gå ind på www.salmebogenonline.dk og find salme nr. 177, ”Kom, sandheds konge, Kristus, kom” – # en linje i salmen, fortæl mig hvorfor lige den linje. Send også et billede af noget, I bliver inspireret af i salmen. Eller tegn en tegning.

 

  1. Skærtorsdag (Den sidste aften, Jesus er samlet med disciplene og Judas forråder ham. Her indstifter han nadveren – skær betyder ren, for han vaskede også disciplenes fødder forinden. Skærtorsdag er også traditionen for mange, rigtig mange fælles påskefrokoster – og ja, de bliver jo ikke til noget i år)        Salmen ( ny salme, står ikke i salmebogen):    
To tusind år blev skjult i mørket, men kalken gik fra hånd til hånd
og lyste over nadverbordet, fra slægt til slægt et ubrudt bånd.
To tusind år – nu er vi her, men Herren er os lige nær.
 
Her kommer vi, en broget skare med fejl og fald som dine tolv,
for engang brændte vore hjerter, nu ligger asken sort og kold.
Trods vold og terror, krig og mord ta´r du imod os ved dit bord.
 
Et skrig af smerte over verden, et råb i afmagts dybe nat,
et Golgata til alle tider, det er det stempel, vi har sat,
nu kaster vi os for din fod, vi krævede dit liv, dit blod.
 
Gør dette, gør det til mit minde – vi kommer, Herre, som du bød,
du som har grebet vore hænder, du møder os trods kors og død
og bøjer dig til støvet ned, gør dette nu til evighed.”

 

# en linje i salmen, fortæl mig hvorfor lige den linje. Send også et billede af noget, I bliver inspireret af i salmen.

 

  1. Langfredag (Den dag Jesus blev korsfæstet og døde på korset). Igen: Gå ind på www.salmebogenonline.dk og find salme nr. 192, ”Hil dig frelser og forsoner” – # en linje i salmen, fortæl mig hvorfor lige den linje. Send også et billede af noget, I bliver inspireret af i salmen. Eller tegn en tegning.

 

  1. Påskedag (Den dag kvinderne tog ud til graven og fik at vide at Jesus var opstået fra de døde). Igen: Gå ind på www.salmebogenonline.dk og find salme nr. 236, ”Påskeblomst, hvad vil du her” – # en linje i salmen, fortæl mig hvorfor lige den linje. Send også et billede af noget, I bliver inspireret af i salmen. Eller tegn en tegning.

 

  1. Anden påskedag (Der er altid en 2. helligdag til de 3 helt store helligdage, og den her hører vi altid om, hvordan disciplene og andre så den opstandne Jesus i live igen). Igen: Gå ind på www.salmebogenonline.dk og find salme nr. 249, ”Hvad er det at møde den opstandne mester i live igen” – # en linje i salmen, fortæl mig hvorfor lige den linje. Send også et billede af noget, I bliver inspireret af i salmen. Eller tegn en tegning.

 

 

OBS. Jeg (får lige nu kursus i alt muligt digitalt halløj af Finn Faurby og så) sammensætter jeres tanker og hilsner, samt anonymiserer det, I sender ind – så det er altså kun, hvis I og jeres familie/venner selv er på billeder, at man dér, lige på billedet, kan se, hvem der har sendt noget ind.

 

DEN ANDEN OPGAVE – altså den til filmen om kirke og tro. Den får jeg først mulighed for at filme i næste uge. Men tak for de fine spørgsmål. Ca. halvdelen af jer mangler at sende spørgsmål til mig på 30301029. Det kan I jo så nå endnu – senest lørdag. Pointen er jo at den, filmen, skal målrettes til er jer-:)

Fat mod derude og lad os få sendt nogle rigtig gode, søde, opmuntrende hilsner ud til alle i Oksbøl og omegn!

Mange kærlige hilsner

Mette, præst

30301029 – mft@km.dk

Ps. Husk også altid at skrive til mig, hvis der er noget I ikke forstår