Sådan her griber vi i Aal sogn de nye retningslinjer an:

Vi må nu til gudstjenester, dåb, vielser, bisættelser og begravelser være 36 personer i Aal kirke og 15 i Børsmose kirke – og det er eksklusiv præst og personale.

Vi har valgt, at der både må synges og afholdes nadver. Derfor arrangerer vi også ekstra gudstjenester i Børsmose kirke fra og med søndag d. 24/5 – og om nødvendigt flere, hvis behovet er der. Dvs. der blive tale om kortere gudstjenester fremover og kommer der for mange personer til den sidste, så tilbydes de en ekstra ud over den i forvejen ekstra arrangerede.

Derudover tilbydes særskilte gudstjenester til de familier, der har anmodet om dåb (de får direkte besked af præst) og der må livestreames under særlige forhold her.

Vi skal understrege, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), bør holde sig hjemme – det samme gælder for dem, der er sårbare og tilhører en særlig risikogruppe.

I sognehuset fastholder vi i juni de planlagte møder for Søren Kierkegaard studiegruppen og Kirkens Korshær.

Det er endnu uvist, om der bliver afholdt kirkekoncerter sommeren over.

Kirken er fortsat låst mellem gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kr. himmelfartsdag er den første gudstjeneste i Aal kl. 9.00 Herefter kl. 11.00 og skulle der dukke for mange op til det tilladte antal kl. 11, så tilbydes der, at de  kan komme igen kl. 12.30

 

OBS Retningslinjerne kan løbende blive ændret, så følg med på hjemmesiden her