Fadervor

Fadervor,

du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,

komme dit rige,

ske din viljesom i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke i fristelse,

men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

Fadervor - Ny oversættelse.

V or fader,

du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlene således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen.