Begravelse og bisættelse

Anmeldelse af dødsfald skal ske til det sogn, hvor afdøde havde bopæl

Begravelse eller bisættelse  aftales med sognepræsten i det sogn, hvor handlingen skal finde sted. Det vil ofte være det samme sogn, men er det ikke altid.

 

Kontakt evt.:

 

Mette Frydendahl Tarbensen  (Kirkebogsførende sognepræst i Aal sogn)

Kirkegade 42,6840 Oksbøl
Mobil: 3030 1029
Mail: MFT@km.dk

Send sikker post til Mette på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=14279

 

Peter Gjelstrup   (Kirkebogsførende sognepræst i Blåvandshuk sogn)E-mail: pgj@km.dk
Send sikker post til Peter på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1002686
Ho præstegård, Hovej 32, 6857 Blåvand
telf. 75279327 / 23611191 

Eller send sikker post til

Aal sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9291

Blåvandshuk sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9196