Fødsel

Fødsel
Er forældrene ikke gift, skal man indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring, der erklærer faderskab og forældremyndighed. Man anmelder digitalt på https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=fbbe0b42-f0b0-48a7-bbbd-11ef6d9d3116

Dette skal ske senest 14 dage efter fødsel. Overholdes denne frist ikke, skal faderskabet afgøres ved Familieretshuset.