Blåvandshuk sogn

Blåvandshuk sogns menighedsråd konstituerede sig på mødet den 23.11.2023 som følger:

 

 

Formand : Steen Mørchholdt

Næstformand : Mette Gotthardsen

Kasserer : Mette Gotthardsen

Sekretær : Sigrid Frandsen

Kirkeværge Ho : Birthe Jull

Kirkeværge Oksby : Anni Freund

Kirkeværge Mosevrå : Sigrid Frandsen

Underskriftsberettiget : Mette Gotthardsen

Valgte stedfortrædere : Nina Bülow

Bygningskyndig : Vi ønsker at konsultere lokale håndværkere i de enkelte sager

Præstegårdsudvalg : Anni Freund, Peter Gjelstrup, Mette Gotthardsen, Steen Mørcholdt

Aktivtetsudvalg : Peter Gjelstrup, Nina Bülow, Birthe N. Jull, Steen Mørcholdt

Menighedsrådet har ingen kontaktperson, da dennes opgaver ligger hos Aal sogns menighedsråd med hvem vi samarbejder om personale