Trosbekendelsen

Trosbekendelsen (Den findes også bagerst i salmebogen)

 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved

Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og

begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til

himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han

skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund,

syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.