Navneændring

Navneændring

Enhver navneændring sker digitalt via https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring

Du kan læse om navneregler her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneregler

Kontakt evt. præst eller sekretær for nærmere information.

Gebyr for navneændring er kr. 559,40 ,- pr. 1.juni, 2023, som skal betales inden sagen kan behandles.

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, forudsat fælles navnetræk.

 

 

Har du spørgsmål, kontakt evt.:

 

Mette Frydendahl Tarbensen  (Kirkebogsførende sognepræst i Aal sogn)

Kirkegade 42,6840 Oksbøl
Mobil: 3030 1029
Mail: MFT@km.dk

Send sikker post til Mette på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=14279

 

Peter Gjelstrup   (Kirkebogsførende sognepræst i Blåvandshuk sogn)E-mail: pgj@km.dk
Send sikker post til Peter på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1002686
Ho præstegård, Hovej 32, 6857 Blåvand
telf. 75279327 / 23611191Præstesekretær

Betina Frederiksen Jæger : bfj@km.dk

 

Eller send sikker post til

Aal sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9291

Blåvandshuk sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9196