Folkekirkemedlemsskab

Medlemskab af folkekirken

Man bliver medlem af folkekirken ved dåb. Men man skal kun døbes én gang, og folkekirken anerkender dåb fra en række - men ikke alle - kirkesamfund som gyldig. Er man døbt i folkekirken eller i et andet kirkesamfund, hvis dåb anses for gyldig, kan man (gen)optages i folkekirken.

Genoptagelse sker ved henvendelse til sognets præst, som skal godkende genoptagelsen.

Optagelse ved (voksen)dåb eller på grundlag af dåb i et andet kirkesamfund kræver, at man henvender sig til sognets præst

Udmeldelse foregår ved skriftlig henvendelse, meget gerne via sikker formular til præsten - se under kontakt.

Derefter udleveres en ny dåbsattest, hvoraf det fremgår, at man ikke længere er medlem af folkekirken.

Ved udmeldelse mistes al ret til kirkelige handlinger, herunder begravelse fra kirken, så man skylder sine pårørende at fortælle, at man har meldt sig ud af folkekirken.

 

Kontakt evt.:

 

Mette Frydendahl Tarbensen  (Kirkebogsførende sognepræst i Aal sogn)

Kirkegade 42,6840 Oksbøl
Mobil: 3030 1029
Mail: MFT@km.dk

Send sikker post til Mette på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=14279

 

Peter Gjelstrup   (Kirkebogsførende sognepræst i Blåvandshuk sogn)E-mail: pgj@km.dk
Send sikker post til Peter på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1002686
Ho præstegård, Hovej 32, 6857 Blåvand
telf. 75279327 / 23611191 

Eller send sikker post til

Aal sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9291

Blåvandshuk sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9196