Dåb

Børn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved  dåb/navngivning.. Dåb kan også foretages efter navngivning, hvis barnet af en eller anden grund først skal døbes, når det er mere end et halvt år gammelt.

På Borger.dk kan du læse om navne og navneregler: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneregler

Henvendelse om dåb sker til sognepræsten. Der er mulighed for dåb ved stort set alle søndagsgudstjenester. Der er også mulighed for lørdagsdåb. Aftal med præsten.

 

Kontakt evt.:

Mette Frydendahl Tarbensen  (Kirkebogsførende sognepræst i Aal sogn)

Kirkegade 42,6840 Oksbøl
Mobil: 3030 1029
Mail: MFT@km.dk

Send sikker post til Mette på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=14279

 

Peter Gjelstrup   (Kirkebogsførende sognepræst i Blåvandshuk sogn)E-mail: pgj@km.dk
Send sikker post til Peter på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1002686
Ho præstegård, Hovej 32, 6857 Blåvand
telf. 75279327 / 23611191 

Eller send sikker post til

Aal sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9291

Blåvandshuk sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9196