Navngivning

Børn skal navngives inden de fylder seks måneder.

Navngivning ved dåb, sker efter aftale med sognepræsten, kig under "Dåb".

Navngivning (uden dåb) anmeldes digitalt på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning

Du kan læse om navneregler her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneregler

 

Har du spørgsmål, kontakt evt.:

 

Mette Frydendahl Tarbensen  (Kirkebogsførende sognepræst i Aal sogn)

Kirkegade 42,6840 Oksbøl
Mobil: 3030 1029
Mail: MFT@km.dk

Send sikker post til Mette på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=14279

 

Peter Gjelstrup   (Kirkebogsførende sognepræst i Blåvandshuk sogn)E-mail: pgj@km.dk
Send sikker post til Peter på følgende link: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1002686
Ho præstegård, Hovej 32, 6857 Blåvand
telf. 75279327 / 23611191Præstesekretær

Betina Frederiksen Jæger bfj@km.dk

 

Eller send sikker post til

Aal sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9291

Blåvandshuk sogn:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9196