Konfirmation 2024

Tilmelding til konfirmation


Gå ind på følgende link: 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding *

vær meget opmærksom på at vælge det rigtige sogn, Aal sogn , for både undervisning og konfirmation  
Det er vigtigt! Hvis I vælger forkert får vi  ikke jeres tilmelding og signering og tilmeldingen skal så slettes i det sogn, den er tilgået før I kan lave en ny.

Den forældre der starter tilmeldingen opgiver mail på både sig selv og på den anden forældre og afslutter med at signere hvorefter den anden forældre modtager et link på mail til signering. Kan anden forældre ikke finde dette link, så ligger der en signering og venter på linket for tilmelding*, så man kan blot gå ind på det.

Vi modtager først tilmeldingen når begge forældremyndighedsindehavere har signeret!


Hav dit mitid klar, tlf. nr. og mail forældremyndighedsindehavere . Dåbsattest skal ikke vedhæftes medmindre man er døbt i udlandet.

Forældreintra - kommunikationssystemet
Når jeres tilmelding er korrekt i hus hos os, kan I efter et døgns tid gå ind på konfirmandkommunikationssystemet og her skal I udfylde de sidste informationer vi har brug for - adresser, konfirmationsdato og tilladelser (jf. det er pga. GDPR regler) Her kan I også i undervisningsforløbet finde oplysninger, som præsterne har delt med jer.

 

https://konfirmand.kirkenettet.dk/Account/Login?ReturnUrl=%2F

 

Informationsmøder:

For de der skal konfirmeres med den gamle 6.a klasse - kr. himmelfartsdag d. 9/5 2024, kl. 10.30, Aal kirke,

er der møde med Peter Gjelstrup onsdag d. 16. august kl. 17 i sognehuset i Oksbøl (kirkegade 40)

 

For de der skal konfirmeres med den gamle 6.b klasse - søndag efter kr. himmelfart d. 12/5 2024, kl. 10.30, Aal kirke

er der møde med Mette Frydendal Tarbensen tirsdag d. 15. august kl. 19 i Aal kirke (kirkegade 40A, Oksbøl)

 

Er der tvivl om noget så kontakt endelig præsterne, Mette eller Peter. 

Mette 30301029, mft@km.dk, sikker mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=14279
Peter 75279327, pgj@km.dk, sikker mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1002686

Er det kun det rent tekniske kan 
Betina kontaktes: 29676649, bfj@km.dk, sikker mail til sognepostkassen: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9291